Privacy Policy

Vi är fast beslutna att skydda din personliga information online och har utvecklat denna sekretesspolicy för att hantera frågor som kan påverka dig. Läs denna policy för att förstå hur din personliga information hanteras. Denna policy kan ändras från tid till annan, så se till att kontrollera den regelbundet. 

Ansvarsfriskrivning

Vi från säger oss uttryckligen allt ansvar för Webbplatsen och Innehållet. Webbplatsen och Innehållet görs endast tillgängliga för information. Du måste utvärdera allt Innehåll själv med omsorg. Vi strävar efter att säkerställa att innehållet är korrekt och sant, men fel och brister kan uppstå. Vi från säger oss allt ansvar för detta ändamål. Vi ger inte heller oavbruten åtkomst till webbplatsen och förbinder oss inte att rätta till fel eller att se till att webbplatsen eller den server som finns tillgänglig inte innehåller virus eller andra skadliga komponenter. Vi har alltid rätt att ändra Webbplatsen och dess innehåll utan förvarning, precis som vi har rätt att stänga Webbplatsen när som helst.

Personlig information

Vi samlar in den information du lämnar om dig själv och annan information som identifierar dig (till exempel namn, adress, e-post) när du registrerar dig på vår webbplats eller när du skickar sådan information direkt genom att fylla i ett onlineformulär, samt när du bläddrar på sidor där cookies kan användas.

Användning av personlig information

Den personliga informationen lagras i vårt system och kommer endast att användas för att ställa in och hantera ditt webbplatskonto och för att skicka information till dig.

Skydd av personuppgifter

Vi lämnar inte ut din personliga information till tredje part om det inte krävs enligt lag eller av myndigheter eller regeringen. Vi länkar normalt inte IP-adresser till personligt identifierbar information. Det innebär att du kan vara anonym, även om vi inkluderar din IP-adress i vår samlade information. Vi kan dock och kommer att försöka använda IP-adresser för att identifiera en användare när vi anser att det är nödvändigt att genomdriva efterlevnad av våra villkor eller för att skydda våra tjänster och andra användare.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras av din webbläsare på din dators hårddisk. De gör det möjligt för oss att identifiera registrerade användare utan att behöva be om registreringsinformation varje gång du besöker vår webbplats. Att använda cookies är enklare för dig att få tillgång till vår webbplats, eftersom du inte behöver komma ihåg ditt lösenord varje gång.

Så skyddar vi din information

Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder för att skydda din information. För detta ändamål lagras all personlig information som lagras hos oss i en säker miljö. Endast anställda och godkända leverantörer/entreprenörer som behöver informationen för att kunna utföra ett visst arbete beviljas tillgång till personligt identifierbar information. Vi genomför regelbundna säkerhetskontroller för att säkerställa att din information är skyddad. Vi kan inte garantera säkerheten för data som du publicerar på nätet, och du accepterar att Internet inte är helt säkert och godkänner att vi inte är ansvariga för obehörig användning, distribution eller förstörelse av din personliga information.

Åtgärda/uppdatera personlig information

Om din personliga information ändras eller om du inte längre vill bli inskriven i Tjänsten, strävar vi efter att korrigera, uppdatera eller ta bort den personliga information vi har fått så snart som möjligt. Detta kan endast göras via kontaktformuläret ”Kontakta oss på sajten”.

Användare under 18 år

Om du är under 18 år, vänligen se till att din förälders/vårdnadshavares samtycke erhålls varje gång du anger personlig information på webbplatsen. Användare utan sådant samtycke är inte tillåtna att ge oss personlig information.

Lag val

Denna sekretesspolicy är en del av vår hemsidas villkor. Alla tvister eller anspråk som kan uppstå i samband med denna policy och användningen av din personliga information måste avgöras i enlighet med engelsk lag, och domstolarna i Danmark har exklusiv behörighet att lösa sådana tvister eller anspråk.